banner

ราคา A0 แบบแปลน

รวมเกล็ดเล็กๆน้อยๆ เรื่องทั่วไปจิปาถะ รวบรวมจากหลายๆที่ ซึ่งจะลงเครดิตให้เจ้าของบทความ(ถ้าเรารู้ที่มา)

1.ขนาดกระดาษ

2.ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องถ่ายเอกสาร 

3.ความหมายเครื่องถ่ายเอกสาร

4.Size นามบัตร

5.วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัย

6.การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

7.วิชากังฟูหำเหล็ก

รอม super famicom

1.sd gudam

2.actraiser

3.bahamut lagoon

4.breathoffire