banner

 

 

ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องถ่ายเอกสาร  

(Copier Machine) 


เครื่องถ่ายเอกสาร 
เป็นเครื่องใช้สำนักงานประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาช่วยทำสำเนาผลิตเอกสาร 
โดยการถ่ายภาพเอกสารต้นฉบับแล้วทำสำเนาลงบนกระดาษได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
แรงงาน และค่าใช้จ่ายอย่างมาก 
เครื่องถ่ายเอกสารถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันชื่อ  
เชสเตอร์ เอฟ. คาร์ลสัน (Chester F. Carlson) ในปี พ.ศ. 2481 
โดยได้คิดค้นระบบถ่ายเอกสารได้เป็นผลสำเร็จเป็นรายแรก


เชสเตอร์คาร์ลสัน 

เป็นนักฟิสิกส์อเมริกัน ประดิษฐ์ขึ้นในนิวยอร์กเมื่อปี ค.ศ.1938 ออกใช้ 
ปี ค.ศ.1947 และเรียกวิธีการนี้ว่า ซีโรกราฟี 
xerography มาจากคำภาษากรีก  
แปลว่า  การเขียนแห้ง 
หลักการทำงานนั้นจะเป็นกระบอกหมุนสำหรับให้กระดาษไขแนบโดยรอบและใช้ระบบแสงฉายข้อความ

หรือภาพของเอกสารที่ทำสำเนาไปยังกระบอกหมุนโดยผ่านกระจกและเลนส์
ระบบแสงนี้ทำให้สามารถย่อหรือขยายขนาดของสำเนาเอกสารได้ 
กระบอกนี้จะอัดด้วยไฟฟ้าสถิตและเคลือบชั้นบางๆด้วยสาร เซเลเนียม ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า 
เมื่อส่วนที่เป็นสีขาวหรือที่ว่างของต้นฉบับถูกแสง ก็จะสะท้อนแสงไปที่กระบอก 
ทำให้ประจุไฟฟ้าบนกระบอกถูกลบออก แต่สีดำของต้นฉบับไม่สะท้อนแสง 
ประจุไฟฟ้าจึงยังคงอยู่ ส่วนที่มีประจุไฟฟ้าจะดึงผงสีดำเรียกว่าสารเปลี่ยนสี 
toner 

ซึ่งประกอบเป็นรูปตามต้นฉบับลงบนกระดาษอัดสำเนาในเครื่องถ่ายเอกสารแบบสี ต้นฉบับจะถูกสแกน 3 ครั้งและส่งไปยังกระบอกโดยผ่านแผ่นกรองแสง 3 สี 
ซึ่งแยกออกเป็นแม่สีของแสง 3 สี ได้แก่ แดง ฟ้าและเขียว 
แล้วสร้างใหม่โดยใช้สารเปลี่ยนสีทุติยภูมิ คือ ม่วงแดง น้ำเงินเขียว 
และเหลืองรวมทั้งสีดำ ให้ปรากฏเป็นสีตามต้นฉบับสำเนา 
การถ่ายเอกสารสีก็เหมือนการพิมพ์ภาพสีคือ ภาพจะพิมพ์ทับกัน 4 ชั้น 
ชั้นแรกเป็นส่วนสีเหลือง ต่อมาสีม่วงแดง 
ตามด้วยสีน้ำเงินเขียวและท้ายสุดคือสีดำ 


ก่อนหน้าทศวรรษที่1940 
การทำสำเนาเอกสารหรือภาพเป็นงานที่หนัก
เสียเวลาและเลอะเทอะเปรอะเปื้อน 
ต้องมีการปรุกระดาษไขหรือภาพถ่ายต้นฉบับก่อนเข้าเครื่องอัดสำเนาแบบเก่าที่ใช้หมึก
เครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่เป็นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต สามารถถ่ายสำเนาขาวดำ 135 
แผ่นต่อนาทีและทำสำเนาที่ขยายใหญ่ ย่อขนาด
ปรับเข้มขึ้นหรือจางลงกว่าต้นฉบับ 
เมื่อกดปุ่มที่ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งขอบอกว่าใครได้เห็นภายในเครื่องถ่ายเอกสารโดยเฉพาะระบบไฟฟ้า

แล้วจะคิดไม่ถึงว่าอะไรจะซับซ้อนได้ขนาดนี้
แผงวงจรรวมไม่รู้กี่แผง สายไฟต่อระหว่างแผงวงจรเป็นมัด ๆ  ดูสับสนยุ่งเหยิงไปหมด 
เป็นอุปกรณ์ไฮเทคมากๆ 
แสงฟลูออเรสเซนซ์หรือแสงฮาโลเจนที่ส่งไปยังต้นฉบับซึ่งสแกนตรวจโดยกระจกที่เลื่อนไปมาข้าง

ใต้ต้นฉบับจะฉายภาพไปยังกระบอกหมุนซึ่งอัดไฟฟ้าสถิต
กระบอกหรือดรัม (Drum) เคลือบด้วยวัสดุที่นำไฟฟ้าด้วยแสงคือนำไฟฟ้าเมื่อแสงส่องไปถูก
กระบอกจะอัดไฟฟ้าสถิตในที่มืดขณะที่หมุนผ่านสารเพิ่มความไวแสงที่ความต่างศักย์สูง 
เมื่อแสงส่องไปยังต้นฉบับส่วนที่เป็นสีดำของภาพจะติดอยู่บนกระบอก
ส่วนที่เป็นสีขาวบนต้นฉบับจะสะท้อนแสงไปบนกระบอกและสลายประจุบนกระบอกออกไป 
เหลือประจุบวกเป็นตัวอักษร เช่น ก ข a b c d ลองนึกดูว่าบนตัวอักษรเหล่านี้เป็นเส้นที่มีประจุบวกอยู่ รวมไปถึงรูปภาพ 
หน้าคน ต้นไม้ ภูเขา ก็ประกอบด้วยประจุบวกเต็มไปหมด สารเปลี่ยนสีหรือ Toner 
ที่ถูกถ่ายไปยังกระบอกหรือ Drum จะถูกดูดไปยังส่วนที่มีประจุไฟฟ้าบวกซึ่งตรงกับส่วนที่เป็นสีดำ 
กระดาษสำเนาที่มีประจุไฟฟ้าจะดึงดูดสารเปลี่ยนสีซึ่งจะหลอมเข้าด้วยกันโดยลูกกลิ้ง
เครื่องถ่ายเอกสารสีชนิดใช้แสงเลเซอร์สามารถสร้างสีที่เหมือนจริงยิ่งขึ้น 
ภาพต้นฉบับที่ถูกสแกน 3 ครั้งจะถูกส่งไปยังแผ่นเซลล์ไวภาพ ( 
Photosensitive cells ) ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลสมัยใหม่น่าจะตรงกับส่วนที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับแสงที่เป็นชิปเซนเซอร์ที่เรียกว่า ccd หรือ charged coupled
device แบบหนึ่งหรือเซนเซอร์รับแสงอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า cmos หรือ complimentary metal-oxide semiconductor ที่มีมานานแล้ว อุปกรณ์นี้จะถ่ายเทประจุซึ่งจะแปรเป็นสัญญาณ 
digital แล้วป้อนสัญญาณเข้าเครื่อง เลเซอร์ซึ่งจะส่งออกมาเป็นสัญญาณแสงเพื่อสร้างภาพทีละเส้นบน Drum ที่อัดไฟฟ้าสถิตและมีสภาพ นำไฟฟ้าด้วยแสง 
( Photoconductive )การทำงานของเครื่องถ่ายเอกสาร


หลักการใช้กระแสไฟฟ้าสถิต 
เป็นหลักการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารทุกเครื่อง โดยต้นฉบับที่จะใช้ถ่ายเอกสารนั้น เมื่อได้รับแสงจากหลอดไฟพลังงานสูง
ภาพต้นฉบับก็จะถูกสะท้อนแสงไปยังลูกกลิ้งที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ 
และเนื่องจากพื้นผิวของลูกกลิ้งเป็นตัวนำแสงซึ่งมีความไวต่อแสงสว่าง
บริเวณที่สัมผัสแสงสว่างก็จะสูญเสียประจุไฟฟ้าสถิตไป 
ผลของการสูญเสียประจุไฟฟ้าสถิต เนื่อง 
จากการสะท้อนแสงจากต้นฉบับทำให้คงเหลือประจุไฟฟ้าสถิตที่ลูกกลิ้งตามรูปแบบที่เป็นส่วนมืด
หรือสีเข้มของต้นฉบับ 
และประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่บนลูกกลิ้งนี้เองที่จะดูดผงหมึกเข้าไปติดและพิมพ์ลงบนกระดาษ 
กระดาษที่พิมพ์แล้วนี้จะได้รับความร้อนจากหลอดไฟให้ความร้อนในขั้นตอนสุดท้ายของการถ่ายเอกสาร

ซึ่งจะหลอมละลายพลาสติกเรซินที่ผสมอยู่ในผงหมึก
ช่วยให้ภาพติดอยู่ได้คงทนบนกระดาษ

เครื่องถ่ายเอกสารมีอยู่  2 ประเภท 
คือ  เครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้ง 
และระบบเปียก 
แต่ที่ใช้กันโดยทั่วไปมักเป็นระบบแห้ง         1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้ง 
ใช้ผงหมึก(ผงคาร์บอนและเรซิน) 
ผสมกับสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำผงหมึกให้ไปติดลูกกลิ้ง
ได้แก่ ผงเหล็กกล้า ผงแก้ว และเม็ดทรายหรือซิลิกา
เมื่อผงหมึกถูกดูดไปเกาะติดที่ลูกกลิ้งแล้ว 
สารตัวนำผงหมึกเหล่านี้ก็จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่


2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบเปียก 
ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน  โดยปกติใช้สารไอโซดีเคน 
(isodecane) เป็นตัวนำหมึกไปติดที่ลูกกลิ้ง ในกระบวนการถ่ายเอกสารระบบเปียกนี้ 
กระดาษจะถูกทำให้ชื้นด้วยสารไอโซดีเคนก่อนที่จะนำหมึกไปติดที่ลูกกลิ้ง
จากนั้นความร้อนหรืออากาศก็จะถูกใช้เป็นตัวช่วยให้กระดาษแห้งหลังจากถ่ายทอดภาพจากต้นฉบับได้แล้วส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร


เครื่องถ่ายเอกสารจะมีส่วนประกอบและหน้าที่ภายในดังนี้ 1. Photocopier drum  ดรัม  คือ  
กระบอกโลหะที่เคลือบสารที่นำไฟฟ้าได้เมื่อถูกแสงตกกระทบแต่ไม่นำไฟฟ้าในที่มืด 
สารนี้เป็นสารกึ่งตัวนำหรือ  semiconductor 
เช่น  selenium, germanium  

2.Corona wires หรือ 
ลวดโคโรนา  จะทำงานภายใต้ความต่างศักย์สูง 
(high electrical voltage) ทำหน้าที่สร้างประจุไฟฟ้าบวกบนดรัมและแผ่นกระดาษสำเนา 3. Lamp 
และ lens หรือหลอดไฟและเลนส์ เป็นหลอด 
fluorescent 
หรือ  halogen  ที่มีความสว่างมาก 
หลอดนี้จะวิ่งผ่านตัวเอกสารและสะท้อนแสงไปที่กระจกและเลนส์แล้วตกกระทบบนดรัมอีกทีหนึ่ง 4.Toner หรือสารที่ให้สี 
เช่น  สีดำที่เห็นกันทั่ว ๆ  ไป 


5. Fuser  มีหน้าที่ให้ความร้อนผ่านลูกกลิ้ง  (roller) 
เพื่อละลาย toner ให้ติดกับกระดาษ
 
 
 
ข้อมูลดีๆ จาก
http://klairung2511.weebly.com